MITEN VOIN AUTTAA

 

  • Oletko joutunut hankalaan, kuormittavaan elämäntilanteeseen?
  • Haluaisitko peilata tunteitasi ja ajatuksiasi ulkopuolisen, ammatti-ihmisen kanssa?
  • Oletko havainnut olevasi alakuloinen, ahdistunut tai pelokas?
  • Kärsitkö stressin aiheuttamista fyysisistä ja psyykkisistä oireista?
  • Heittelevätkö mielialasi hallitsemattomasti?
  • Oletko hukassa tunteittesi kanssa?
  • Onko ihmissuhteissasi ongelmia, joita haluaisit käydä läpi ammattilaisen kanssa?

ESIMERKKITILANTEITA, JOISSA VOIN TARJOTA APUA

 

Muutokset ja kriisit: jokin asia elämässäsi on eri tavalla kuin ennen ja tuntuu kuormittavalta (esim. muutto, ero tai uusi parisuhde, sairastuminen, läheisen menetys, traumaattinen tapahtuma)

Ihmissuhteet: Ihmissuhteissasi on hankaluuksia (esim. yksinäisyys, kuormittavat ihmissuhteet, parisuhteen vaikeudet)

Pelot ja ahdistus: Kärsit jännittämisestä, peloista, ahdistuksesta, paniikkioireista tai liiallisesta murehtimisesta

Mielialan ongelmat: Koet mielialassasi masentuneisuutta tai voimakasta heittelyä

Psyykkisen toimintakyvyn ongelmat: Keskittymisvaikeudet, heikentynyt aloitekyky, matala tai liian korkea vireystaso

Pessimistiset ajatukset: Pohdit elettyä elämää ja koet kohtuutonta syyllisyyttä menneistä tai lamaannuttavaa huolta tulevaisuudesta

Itsetunnon ja -arvostuksen pulmat (esim. matala itseluottamus, joka vaikeuttaa arkea)

Stressi: Tunnet olevasi ylikuormittunut, kärsit vaikeuksista rentoutua (esim. jatkuva saatavilla olo työssä, univaikeudet, kireys)

Tunne-elämä: Omien tunteiden tunnistamisen, ymmärtämisen ja ilmaisun vaikeudet (esim. liian voimakkailta tuntuvat tunneryöpsähdykset tai tunne-elämän koettu latteus)

Kaipaat apua elämäsi suunnan hakemisessa

 

Voit kääntyä puoleeni myös silloin, jos koet epäselviä tai mieltä askarruttavia psyykkisiä oireita tai ongelmia. Voimme yhdessä selvitellä tilannetta ja tarvittaessa ohjaan sinut sopivimmalle hoitotaholle.

Palveluni