Koulutus ja työkokemus

 

Valmistuin psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2011 ja olen Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Psykologi on ihmismielen, psyykkisen hyvinvoinnin ja käyttäytymisen asiantuntija ja kanssakulkijasi vaikeissa tilanteissa. Psykologia sitovat ammattieettiset periaatteet ja lait. Olen työskennellyt enimmäkseen pääkaupunkiseudulla psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten parissa sairaalassa ja poliklinikalla. Erityisiä osaamisalueitani ovat kaksisuuntainen mielialahäiriö ja psykoottiset häiriöt sekä niihin liittyvät kognitiiviset vaikeudet (esim. muistissa, toiminnanohjauksessa, oppimisessa). Minulla on kokemusta myös mm. ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä. Lisäksi toimin esimerkiksi psykiatristen häiriöiden kliinisen psykologian asiantuntijaluennoitsijana hoitoalan opiskelijoiden koulutuksissa sekä osa-aikaisena koulupsykologina.

 

 

 

Työskentelytapani

 

Lähden kaikessa työskentelyssäni liikkeelle ennen kaikkea kohtaamani ihmisen tarpeista ja toiveista. Teemme alusta asti tätä matkaa yhdessä, sillä asiakas on oman itsensä ja elämänsä asiantuntija ja aktiivinen toimija oman psyykkisen hyvinvointinsa alueella. Haluan kohdata vastaanotolleni tulevan ihmisen aidosti ja lämpimästi hyväksyen hänet juuri sellaisena kuin hän on. Lähdemme yhdessä tutkimaan vastaanotolle hakeutumiseen johtaneita asioita ja syvennymme tarpeen mukaan pohtimaan niiden taustatekijöitä ja pyrimme aina löytämään tähän hetkeen sopivia ratkaisuja pulmien ja oireiden lievittämiseksi.

 

Työskentelytavat valikoituvat yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Useimmiten tapaamiset koostuvat pääasiassa keskustelusta, mutta voimme myös hyödyntää psykologisia kyselylomakkeita, oirekartoituksia ja itsearviointeja pulmakohtien esiin nostamisessa. Saatamme myös tehdä vastaanotolla erilaisia hyvinvointia lisääviä harjoituksia yhdessä. Joskus voi olla eduksi jatkaa prosessia myös kotona harjoitusten tai kotitehtävien avulla tapaamisten välissä tai työskentelyn jo päätyttyä. Käytän mielelläni rauhoittavia ympäristön elementtejä osana tapaamisia korostaen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin yhteyttä, joten esimerkiksi metsässä kävely ja luonnon tutkaileminen keskustelun lomassa ovat halutessasi mahdollisia.

KUKA OLEN JA MITÄ TEEN

Tietoa minusta

Yhteydenotto